fredag 22 augusti 2014

Brakycefalt syndrom - vad kortnosighet ställer till med på hundar!

Jag har läst två artiklar i SVT juni 2014 om detta som gör mig arg och frustrerad över att trots särskilda direktiv från SKK så har det inte hänt tillräckligt mycket. Här nedan kommer jag att skriva citat och förenklingar och egna tankar om texterna.
Brakycefalt syndrom hos hund - definition och behandling. Av Irene Kröjer Hansen, Marie Göransson, Thomas Eriksen. samt Vad är fel med min bulldogg? Att förebygga avel av hundar med brakycefalt syndrom. Av samma som ovan + Peter Sandoe, Merete Fredholm.

Populariteten av hundraser som är kortnosiga har ökat sista decenniet och därmed ser man mer och mer av dessa hundar på klinikerna och det finns ett ökande behov av att kunna hjälpa dessa patienter.
"Brakycefala hundar har en genetisk betingad kondrodystrofi (underutveckling av skelettdelar) i kraniets skelettdelar som medför att kraniets delar blir för korta. Då huvudets mjukdelar inte stammar från samma embryonala (foster) lager sker ingen motsvarande adaption (anpassning) här. Till följd av detta uppstår en obstruktion (tilltäppning) av de övre luftvägarna och framförallt i cavum nasi (näshålan), farynx (svalg) och larynx (strupe)."

De medfödda missbildningar som kan ingå är förträngningar i näsborrarna, för lång mjuk gom, trängre svalg, hålrum/veck i svalget. Man är oense om missbildad luftstrupe (ihopväxta broskringar som leder till oelastisitet och förträngning) är en del av syndromet, det förekommer dock ofta på dessa hundar.

Hur som helst alla dessa beskrivna medfödda defekter gör att det blir väldigt tungt att andas för den kortnosiga hunden. För att den ska få i sig motsvarande volym luft som en "vanlig" hund måste den andas med en större kraft. Detta gör att det bildas ett undertryck i strupen och svalget vilket leder till en rad andra förändringar.
* Kollaps av strupen (utkrängda larynxsäckar, utkrängda tonsiller, förskjutningar av strukturer i strupen mm)
* Luftrörskollaps
* Inflammation och vätskeansamling i mjuka gommen, strupen och näshålan.

Hur ser man att hunden lider av brakycefalt syndrom?
Mild form: långsam inandning och snabb/forcerad utandning
Medelsvår form: snarkningar, pipljud vid inandning
Svår form: andnöd som hunden kan försöka kompensera för genom att andas med öppen mun och ev också genom att stå med frambenen brett isär.

Andnöden leder till en ökad andningshastighet, oförmåga att tåla motion, syrebrist, svimningar och i värsta fall plötslig död. Syrebristen kan man se genom att hunden blir orolig, rastlös och har väldigt hög puls även i vila. Sömnapne finns beskrivet och beror på att brakycefala hundar till skillnad från övriga hundar aktivt styr sin andning via vissa centrum i hjärnan så att de ökar storleken på de övre luftvägarna vid andning och detta kan de inte göra när de sover.

97-100% av alla hundar med brakycefalt syndrom får symtom från mag-tarmkanalen: sura uppstötningar, kräkningar och inflammation av nedre delen av matstrupen samt en mängd andra fynd. Allt detta beror på att den ansträngda andningen ökar trycket i bröstkorgen och  trycker på magsäcken som därmed utlöser reflux dvs att magsaft tränger upp i matstrupen. Kräkningarna kan dels bero på det och dels på att gommen är så lång att den utlöser kräkreflexen. Det sura maginnehållet inflammerar alla vävnader på sin väg upp och förvärrar det brakycefala syndromet och så blir det en ond cirkel.

Som tur är för drabbade hundar finns det en mängd kirurgiska ingrepp och mediciner som kan lindra syndromet. Tyvärr behöver dessa åtgärder sättas in tidigt i hundens liv för att ge bra effekt, rekommenderad ålder är ca 5 månader! Tyvärr uppfattar inte många ägare att hunden har problem innan det har gått så långt att det man kan göra inte längre har riktigt bra effekt på hundens livskvalitet.

En studie på 2 stora djursjukhus visar att ca 3%, av alla hundar av de raser som kan drabbas (minus de som remitterats för operation), opereras för brakycefalt syndrom och med de hundar som specifikt remitteras för operationen är andelen mycket mycket högre. Flera studier visar att ägare inte uppfattar att hunden lider av syndromet utan "att hunden snarkar är en del av rasen". Vilket indikerar att en betydligt större andel lider av syndromet!

I det jag har skrivit ovan har jag inte ens nämnt något om hur dessa hundar hanterar värme, ansträngande aktiviteter, narkos, hudveck kring den obefintliga nosen som är kraftigt inflammerade osv...

Är det verkligen rimligt att föda upp hundar med kort nos för att de är oerhört söta, när de får betala priset varje dag, varje timme, varje minut? Prova själv att andas genom några sugrör och försök dammsuga!

Inga kommentarer: